random

آخر الأخبار

random
recent
جاري التحميل ...

اضافة تاثير جميل الي شريط التمرير لمدونات بلوجر حصري


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة متابعي مدونة فرحات دوت كوم، أقدم لكم اليوم شرح اضافة تاثير جميل الي شريط التمرير لمدونات بلوجر، ستحصل مع هاته الإضافة على تأثير جميل لموقعك او مدونتك هذا التأثير عبارة عن  تأثيرًا انتقاليًا على مدونتك أثناء قيامك بتحريك شريط التمرير من أعلى إلى أسفل باستخدام الماوس أو باستخدام شاشة تعمل باللمس.شرح التركيب

انتقل إلى بلوجر وبعد كده ادخل على المظهر ومن المظهر إلى تحرير HTML وابحث عن وسم </body> وضيف السكربت الخاص بالاضافة فوق وسم </body>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

// SmoothScroll

!function(){function e(){var e=!1;e&&c("keydown",r),v.keyboardSupport&&!e&&u("keydown",r)}function t(){if(document.body){var t=document.body,o=document.documentElement,n=window.innerHeight,r=t.scrollHeight;if(S=document.compatMode.indexOf("CSS")>=0?o:t,w=t,e(),x=!0,top!=self)y=!0;else if(r>n&&(t.offsetHeight<=n||o.offsetHeight<=n)){var a=!1,i=function(){a||o.scrollHeight==document.height||(a=!0,setTimeout(function(){o.style.height=document.height+"px",a=!1},500))};if(o.style.height="auto",setTimeout(i,10),S.offsetHeight<=n){var l=document.createElement("div");l.style.clear="both",t.appendChild(l)}}v.fixedBackground||b||(t.style.backgroundAttachment="scroll",o.style.backgroundAttachment="scroll")}}function o(e,t,o,n){if(n||(n=1e3),d(t,o),1!=v.accelerationMax){var r=+new Date,a=r-C;if(a<v.accelerationDelta){var i=(1+30/a)/2;i>1&&(i=Math.min(i,v.accelerationMax),t*=i,o*=i)}C=+new Date}if(M.push({x:t,y:o,lastX:0>t?.99:-.99,lastY:0>o?.99:-.99,start:+new Date}),!T){var l=e===document.body,u=function(){for(var r=+new Date,a=0,i=0,c=0;c<M.length;c++){var s=M[c],d=r-s.start,f=d>=v.animationTime,h=f?1:d/v.animationTime;v.pulseAlgorithm&&(h=p(h));var m=s.x*h-s.lastX>>0,w=s.y*h-s.lastY>>0;a+=m,i+=w,s.lastX+=m,s.lastY+=w,f&&(M.splice(c,1),c--)}l?window.scrollBy(a,i):(a&&(e.scrollLeft+=a),i&&(e.scrollTop+=i)),t||o||(M=[]),M.length?E(u,e,n/v.frameRate+1):T=!1};E(u,e,0),T=!0}}function n(e){x||t();var n=e.target,r=l(n);if(!r||e.defaultPrevented||s(w,"embed")||s(n,"embed")&&/\.pdf/i.test(n.src))return!0;var a=e.wheelDeltaX||0,i=e.wheelDeltaY||0;return a||i||(i=e.wheelDelta||0),!v.touchpadSupport&&f(i)?!0:(Math.abs(a)>1.2&&(a*=v.stepSize/120),Math.abs(i)>1.2&&(i*=v.stepSize/120),o(r,-a,-i),void e.preventDefault())}function r(e){var t=e.target,n=e.ctrlKey||e.altKey||e.metaKey||e.shiftKey&&e.keyCode!==H.spacebar;if(/input|textarea|select|embed/i.test(t.nodeName)||t.isContentEditable||e.defaultPrevented||n)return!0;if(s(t,"button")&&e.keyCode===H.spacebar)return!0;var r,a=0,i=0,u=l(w),c=u.clientHeight;switch(u==document.body&&(c=window.innerHeight),e.keyCode){case H.up:i=-v.arrowScroll;break;case H.down:i=v.arrowScroll;break;case H.spacebar:r=e.shiftKey?1:-1,i=-r*c*.9;break;case H.pageup:i=.9*-c;break;case H.pagedown:i=.9*c;break;case H.home:i=-u.scrollTop;break;case H.end:var d=u.scrollHeight-u.scrollTop-c;i=d>0?d+10:0;break;case H.left:a=-v.arrowScroll;break;case H.right:a=v.arrowScroll;break;default:return!0}o(u,a,i),e.preventDefault()}function a(e){w=e.target}function i(e,t){for(var o=e.length;o--;)z[N(e[o])]=t;return t}function l(e){var t=[],o=S.scrollHeight;do{var n=z[N(e)];if(n)return i(t,n);if(t.push(e),o===e.scrollHeight){if(!y||S.clientHeight+10<o)return i(t,document.body)}else if(e.clientHeight+10<e.scrollHeight&&(overflow=getComputedStyle(e,"").getPropertyValue("overflow-y"),"scroll"===overflow||"auto"===overflow))return i(t,e)}while(e=e.parentNode)}function u(e,t,o){window.addEventListener(e,t,o||!1)}function c(e,t,o){window.removeEventListener(e,t,o||!1)}function s(e,t){return(e.nodeName||"").toLowerCase()===t.toLowerCase()}function d(e,t){e=e>0?1:-1,t=t>0?1:-1,(k.x!==e||k.y!==t)&&(k.x=e,k.y=t,M=[],C=0)}function f(e){if(e){e=Math.abs(e),D.push(e),D.shift(),clearTimeout(A);var t=D[0]==D[1]&&D[1]==D[2],o=h(D[0],120)&&h(D[1],120)&&h(D[2],120);return!(t||o)}}function h(e,t){return Math.floor(e/t)==e/t}function m(e){var t,o,n;return e*=v.pulseScale,1>e?t=e-(1-Math.exp(-e)):(o=Math.exp(-1),e-=1,n=1-Math.exp(-e),t=o+n*(1-o)),t*v.pulseNormalize}function p(e){return e>=1?1:0>=e?0:(1==v.pulseNormalize&&(v.pulseNormalize/=m(1)),m(e))}var w,g={frameRate:150,animationTime:800,stepSize:120,pulseAlgorithm:!0,pulseScale:8,pulseNormalize:1,accelerationDelta:20,accelerationMax:1,keyboardSupport:!0,arrowScroll:50,touchpadSupport:!0,fixedBackground:!0,excluded:""},v=g,b=!1,y=!1,k={x:0,y:0},x=!1,S=document.documentElement,D=[120,120,120],H={left:37,up:38,right:39,down:40,spacebar:32,pageup:33,pagedown:34,end:35,home:36},v=g,M=[],T=!1,C=+new Date,z={};setInterval(function(){z={}},1e4);var A,N=function(){var e=0;return function(t){return t.uniqueID||(t.uniqueID=e++)}}(),E=function(){return window.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||function(e,t,o){window.setTimeout(e,o||1e3/60)}}(),K=/chrome/i.test(window.navigator.userAgent),L="onmousewheel"in document;L&&K&&(u("mousedown",a),u("mousewheel",n),u("load",t))}();

//]]>

</script>

هذا كل شئ فى موضوع اليوم بالتوفيق للجميع وأنتظرونا بكل جديد بأذن الله على المدونة، لا تنس مشاركة الموضوع حتى يتسفيد غيرك وأى مشكلة تجدها تضعها فى تعليق

عن الكاتب

فرحات دوت كوم

التعليقاتجميع الحقوق محفوظة

فرحات دوت كوم